Contact

"; } // form + tabel echo "

"; echo ""; // naam echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; // sluit form + tabel echo ""; echo "
"; echo "Naam:"; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "E-mail:"; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "Onderwerp:"; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "Bericht:"; echo ""; echo ""; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
"; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); $inhoud_mail = "===================================================================================\n"; $inhoud_mail .= "Dit bericht is verstuurd via www.brandveiligheidopmaat.nl op ". $datum . "\n"; $inhoud_mail .= "==================================================================================\n\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['naam'] . "\n"; $inhoud_mail .= "E-mailadres: " . $_POST['mail'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); $headers = str_replace("\r", "", $headers); $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers); echo "

Uw bericht is verstuurd. Bedankt voor uw reactie.

"; echo "

Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw bericht reageren.

"; } ?>All rights reserved - © 2009-2013 - Kunst Brandveiligheid - Realisatie: Kempeneers Multimedia